אנשים נחלקים לשלוש קבוצות - אלו הגורמים לדברים להתרחש, אלו המבטים במתרחש ואלו המנסים להבין מה בכלל מתרחש

התנדבות בריאה הינה פרדיגמה (תבנית חשיבה) חדשה בתחום ההתנדבות. תפישת ההתנדבות הבריאה, אותה פיתח רמי סטויצקי, מתמקדת בהעלאת תחושת הרווחה (well-being), חוסנם ומיצוי יכולתם ותפקודיהם של המתנדב, משפחתו, שותפיו להתנדבות, מוטב/י ההתנדבות, מנהלי ההתנדבות, הארגון והקהילה, הנוצרים כתוצאה מהעשייה ההתנדבותית. התנדבות בריאה נבחנת על איכות והשפעת העשייה ההתנדבותית על כלל המעגלים הנ"ל ובוחנת את רמת הסולידריות החברתית, עוצמת הקשרים הבין אישיים והקהילתיים, תחושת השייכות לקהילה ולארגון, ורמת האושר ו'גאוות היחידה' של השותפים. ולאו דווקא את כמות המתנדבים ושעות ההתנדבות.

קרא עוד