על פי מספר נתוני 'מכון ברוקדייל – מאיירס', חיים כיום בישראל כמיליון אנשים עם צרכים מיוחדים בישראל.  80% מהם עם מוגבלות בינונית (מפריעה בפעולות יומיומיות) או מוגבלות קלה (לא כל כך מפריעה בפעולות היומיומיות). מגמת שילובם של אנשים עם צרכים מיוחדים בכלל התחומים בקהילה, נושא שהוצב בראש סדר העדיפות של כל העוסקים בתחום, העלתה את הצורך בפיתוח מודלים חדשים לשילובם בעשייה ההתנדבותית כבסיס להעצמתם ושילובם בקהילה.

להשתלבותם של אנשים עם צרכים מיוחדים בעשייה התנדבותית יתרונות אישיים וקהילתיים רבים. התנדבות מפחיתה את הדעות הקדומות והעמדות השליליות כלפיהם. מאפשרת להם פיתוח מיומנויות חברתיות רבות. עובדים ומתנדבים הפועלים יחד איתם מפתחים יכולת קבלה וסובלנות לאחר ורואים בעשייתם המשותפת עשייה עשירה ועמוקה יותר מבעבר. מוטבי ההתנדבות מדווחים כי גילו אוזן קשבת וכי מתנדבים עם צרכים מיוחדים מגיעים אליהם 'בגובה העיניים'. ההתנדבות מאפשרת להם לצאת ממעגל הבדידות ונותנת להם מענה בצורך וברצון להיות מעורבים יותר בחברה ובקהילה.


לאור כך פיתחנו את 'עוצמת ההתנדבות'. תוכנית שמטרתה שילוב 200,000 אנשים עם צרכים מיוחדים בהתנדבות בתוך כחמש שנים. לשם כך אנו פועלים בתוכנית מסודרת עפ"י השלבים העיקריים הבאים:

1.    הכשרת ופיתוח מובילי 'התנדבות אנשים עם צרכים מיוחדים' ביישובים ובארגונים, ליווי מ'קצה אל קצה' של מובילים, ומפגשי פיתוח אישיים ומקצועיים של המובילים

2.     פיתוח והפעלת תוכניות התנדבות של אנשים עם צרכים מיוחדים

3.    יצירת נרטיב סביב חוזקות 'התנדבות אנשים עם צרכים מיוחדים' והמייצר תדמית חיובית להתנדבות של אנשים עם צרכים מיוחדים

4.    הקמת צוותי שילוביות יישובים/ארגונים העוסקים ביצירת תוכנית עבודה ישובית/ארגונית וביצירת השראה וחממה לרעיונות חדשים

5.    הפעלת רשת של קבוצות דיון ועבודה הכוללים את המעורבים והנפגשת באופן תדיר ופתוח לדון בתפישה ומגוון נושאים ורעיונות העולים מהמשתתפים


בחודשים האחרונים הפעלנו תוכנית פיילוט רחבת היקף, ראשונה מסוגה, לשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים כמתנדבים למען הקהילה. במסגרת תוכנית הפיילוט, הפועלת בשיתוף ומימון משרד הרווחה, והרשויות הוד השרון, אשדוד, רמלה וקריית אונו, הוכשרו ומלווים עשרים ואחד 'מובילי התנדבות של אנשים עם צרכים מיוחדים'. בימים אלו החלו 'המובילים' להפעיל תוכניות של אנשים עם צרכים מיוחדים ומקדמים את הנושא ביישובים ובארץ.


יישוב שמתקבל לתוכנית מקבל:

1.    הכשרת וליווי צוות של 3-7 כ'מובילי התנדבות אנשים עם צרכים מיוחדים' (עובדי רשות, מנהלי עמותות, מנהלי התנדבות ופעילים חברתיים, בעלי רקע בתחום)

2.    תמיכה וליווי בפיתוח והפעלת תוכניות התנדבות של אנשים עם צרכים מיוחדים


לתוכנית מתקבלים ישובים העומדים בקריטריונים הבאים:

1.    מנהל/ת יחידת ההתנדבות היישובית מעוניין/ת ומחויב/ת לקידום התנדבות של אנשים עם צרכים מיוחדים בישוב ובארץ

2.    נכונות של הגורמים הרלבנטיים ברשות (התנדבות, רווחה, שיקום וצרכים מיוחדים) להטמיע את התנדבותם של אנשים עם צרכים מיוחדים בפעילות הרשות וההתנדבות ברשות

3.    מחויבות של מנהל/ת יחידת ההתנדבות למנות נציג/ה מטעמו/ה להובלת וריכוז קבוצת 'מובילי ההתנדבות של אנשים עם צרכים מיוחדים'

4.    מחויבות של המשתתפים להגיע לכל מפגשי ההכשרה ומפגשי הצוות ולפעול לקידום הנושא למשך שנה לפחותישוביים וארגונים המעוניינים להצטרף מוזמנים ליצור קשר