הפלוס של הפלוס


מטרות התוכנית

  • לחזק את הערבות ההדדית בישוב ובארץ בהובלת בני 60+
  • לאפשר למקסימום בני 60+ להתנדב, להיות מעורבים ולהרגיש משמעותיים
  • לגרום לקהילה לחזור ולהתייחס לבני 60+ כקבוצה משמעותית וכבעלת יכולת נתינה ותרומה משמעותיות לחברה


מבנה התוכנית

  • גיוס צוות מוביל 
  • הכשרת וליווי הצוות המוביל 
  • הקמת צוותי משימה
  • יישום
  • ליווי הצוות המוביל  וצוות ההיגוי במהלך היישום
  • הרחבת המודל והפצתו


דגשים

  • התוכנית גמישה ותותאם תוך כדי עבודה בהתאם לקבוצה ולהתקדמותה.
  • לצוות המוביל יבחרו משתתפים פתוחים, בעלי יכולת למידה, היכולים להגיע לתובנות וליזום תוכניות ומענים חברתיים.