מטרות התוכנית

 • לחזק את הערבות ההדדית בישוב ובארץ בהובלת בני 60+
 • לאפשר למקסימום בני 60+ להתנדב, להיות מעורבים ולהרגיש משמעותיים
 • לגרום לקהילה לחזור ולהתייחס לבני 60+ כקבוצה משמעותית וכבעלת יכולת נתינה ותרומה משמעותיות לחברה


מבנה התוכנית

 • גיוס צוות מוביל 
 • הכשרת וליווי הצוות המוביל 
 • הקמת צוותי משימה
 • יישום
 • ליווי הצוות המוביל  וצוות ההיגוי במהלך היישום
 • הרחבת המודל והפצתו


דגשים

 • התוכנית גמישה ותותאם תוך כדי עבודה בהתאם לקבוצה ולהתקדמותה.
 • לצוות המוביל יבחרו משתתפים פתוחים, בעלי יכולת למידה, היכולים להגיע לתובנות וליזום תוכניות ומענים חברתיים.